Use Of Remote Sensing Techniques for Supporting Social Responsibility Projects

28.08.2017 Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Yayla Sahili’nde yoğun tahribat ve yıkım olduğu düşünülmektedir. Bu tahribat ve yıkımı durdurabilmek için çeşitli sosyal sorumluluk kampanyaları başlatılmıştır. Bu çalışmada kıyı çizgisi değişimini göstermek ve başlatılan sosyal sorumluluk projelerini Uzaktan Algılama verileri ile desteklemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda bölgedeki kıyı değişiminin belirlenmesi için 08.08.1999 tarihli Landsat-7 ETM+, 29.06.2005 tarihli Landsat-5 TM ve 07.03.2016 tarihli Landsat-8 OLI uydu görüntüleri kullanılmıştır. 1999, 2005 ve 2016 tarihli üç uydu görüntüsü kontrollü bir sınıflandırma yöntemi olan SVM (Support Vector Machines) yöntemi ile sınıflandırılmıştır. Bu yöntem ile deniz ve kara alanın birbirinden ayrılması sağlanmıştır. Sınıflandırılmış görüntülerden elde edilen bu kıyı çizgileri ile değişimin tespit edilebilmesi için görüntüler 1999-2005, 2005-2016 ve 1999-2016 yılları için gruplandırılarak incelenmiştir. Yapılan bu incelemeler sonucunda ortalama fark ve medyan değerleri sırasıyla 1999-2005 yılları için 15.03 metre, 12.61 metre 2005-2016 yılları için 15.79 metre, 12.52 metre ve 1999-2016 yılları için ise 53.03 metre, 19.79 metre olarak hesaplanmıştır. Görüntülerden çıkartılan kıyı şeritlerindeki değişim istatistiksel sonuçlarla da desteklenmiştir. Anahtar Sözcükler: Kıyı Çizgisi Değişimi, Landsat, SVM, Uzaktan Algılama

Copyright 2017 © Litech Engineering

Webselco